MB "Travelka"

ProjektaiMB „Travelka“ projektas turizmo inovacijos turizmo inovacijos, 2020 m. birželio 22 d., Nr. TI-01-230
Projekto įgyvendinimo metu numatoma sukurti naują platformą-internetinį portalą, kuris leis įgyvendinti naujos formos turizmo paslaugų teikimą Lietuvoje. Tai interneto portalas, kuris bus skirtas kelionių baidarėmis skaitmenizavimui, vizualizavimui, publikavimui, komunikacijai ir pardavimui. Pagrindinė planuojamos veiklos ir turizmo paslaugos inovacijos esmė yra baidarių maršrutų ir kelionių baidarėmis organizavimo ir su tuo susijusių kitų paslaugų (apgyvendinimas, maitinimas ir t.t. ir pan.) susisteminimas, skaitmenizacija, vizualizacija ir organizuotos turistinės kelionės ir/ar turizmo paslaugų rinkinio elektroninio pardavimo proceso realizavimas.

Apie priemonę
Ekonomikos ir inovacijų ministerija siekdama Lietuvoje paskatinti inovacinę veiklą turizmo sektoriuje kuriant, tobulinant bei pristatant turizmo paslaugas, apmokant turizmo sektoriaus įmonių darbuotojus inicijavo naują priemonę, kurią įgyvendins Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Priemonės tikslas
Skatinti inovacinę veiklą turizmo sektoriuje kuriant ir tobulinant turizmo paslaugas, kuriant ir pristatant informaciją apie turizmo paslaugas, apmokant turizmo sektoriaus įmonių darbuotojus.